Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RF Smart Ring ZL 2014 2 0048155.8 RF Smart Ring UTILITY_MODEL 2014-12-03 ~
Smart Ring 2 ZL 2014 3 0235602.6 Smart Ring 2 APPEARANCE_DESIGN 2014-11-26 ~
Smart ring 2014300178397 Smart ring APPEARANCE_DESIGN 2014-06-25 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
jakcom 15627450A jakcom Consumer Electronics>>Other Consumer Electronics,Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Printers 2016-03-06 ~ 2026-03-06 Đã xác minh
ji kong zhe 13050746 ji kong zhe 2014-12-14 ~ 2024-12-13
imtimercom 13145744 imtimercom 2014-09-09 ~
shanxi dongtian trade co.,ltd 13264035 shanxi dongtian trade co.,ltd 2013-10-08 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này